Superwizja

Regularne spotkania terapeuty z analitykiem posiadającym certyfikat superwizora lub badącym kandydatem w szkoleniu superwizorskim. Superwizja polega na omawianiu własnej pracy z pacjentem, i przebiega w formie spotkań indywidualnych lub grupowych (maksymalnie do 3 osób w grupie).

Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jak i pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości pracy terapeutycznej.

Sesja Superwizji trwa 50 minut.