Piotr Strus

Psychoterapeuta, po egzaminie z psychologii klinicznej wymaganym w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Zdobywał doświadczenie w pracy grupowej z osobami po epizodzie psychotycznym.

Może prowadzić konsultacje także w języku angielskim.