Marcin Żuraw (staż terapeutyczny)

Uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Zdobywał doświadczenie w pracy grupowej w Ośrodku Rasztów.

Może prowadzić konsultacje także w języku angielskim lub francuskim.