CENNIK

PSYCHOTERAPIA

Konsultacja diagnostyczna 140 zł / 50 min

Psychoterapia grupowa 80 zł / 90 min

Psychoterapia indywidualna - jedna sesja w tygodniu 120 zł / 50 min.

Psychoterapia grupowa w weekend (4 sesje raz w miesiącu)100 zł / 90min - 400 zł w miesiącu

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Konsultacja/psychoterapia par 1 terapeuta 180 zł / 60 min. (Katarzyna Niemczuk)

Konsultacja/psychoterapia par 1 terapeuta 250 zł / 90 min.( Marzena Bubak)

Konsultacja/psychoterapia par 2 terapeutów 300 zł / 90 min.

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Pierwsza konsultacja psychiatryczna oraz kolejne wizyty 50min. 170 zł

Kolejne konsultacje psychiatryczne do 30 min. 120 zł

SUPERWIZJE

Indywidualna superwizja pracy z pacjentem indywidualnym - 120 zł

Indywidualna superwizja pracy z grupą - 150 zł