CENNIK

PSYCHOTERAPIA

Konsultacja diagnostyczna 150 zł / 50 min

Psychoterapia grupowa 90 zł / 90 min

Psychoterapia indywidualna - 130 zł / 50 min.

Psychoterapia grupowa w weekend (4 sesje raz w miesiącu)100 zł / 90min - 400 zł w miesiącu

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Konsultacja/psychoterapia par 1 terapeuta 190 zł / 60 min. (Katarzyna Niemczuk)

Konsultacja/psychoterapia par 1 terapeuta 250 zł / 90 min.( Marzena Bubak)

Konsultacja/psychoterapia par 2 terapeutów 300 zł / 90 min.

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Pierwsza konsultacja psychiatryczna oraz kolejne wizyty 50min. 180 zł

Kolejne konsultacje psychiatryczne do 30 min. 150 zł

SUPERWIZJE

Indywidualna superwizja pracy z pacjentem indywidualnym - 150 zł

Indywidualna superwizja pracy z grupą - 150 zł