Beata Elmerych

Psychoterapeutka, analityk grupowy.

Absolwentka wydziału resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła Kurs Psychologii Klinicznej organizowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz podyplomowe szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną psychoanalitycznie zorientowaną oraz terapeutyczne grupy analityczne.